• DSC03515.jpg
  • DSC03511.jpg
  • DSC03513.jpg
  • DSC03516.jpg
  • DSC03761.jpg
  • DSC04958-ARXIKH.jpg
  • DSC04961.jpg
  • DSC04962.jpg
  • DSC04965.jpg
  • DSC04966.jpg
Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης

Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης


Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς.


Για τη βιβλιοθήκη απαιτήθηκαν ειδικές κατασκευές σε έπιπλα γραφείου από τη  SIGMA.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει :

 - Βιβλιοθήκες ειδικής κατασκευής και μεγέθους
 - Τραπέζια ειδικής κατασκευής και μεγέθους
 - Καρέκλες χρωματιστές
 - Τράπεζα συμβουλίου ειδικής κατασκευής
 - Καρέκλες συμβουλίου