• DSC09491-ARXIKH.jpg
  • DSC09492.jpg
  • DSC09493.jpg
  • DSC09494.jpg
  • DSC09495.jpg
  • DSC09496.jpg
  • DSC09497.jpg
  • DSC09498.jpg
  • DSC09499.jpg
  • DSC09500.jpg
Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Εξοπλισμός Κτηνιατρικής ΑΠΘ


Εξοπλισμός Κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ.

Η σχολή  εξοπλίζεται με προϊόντα εξοπλισμού εκπαιδευτηρίων από τη  SIGMA.

Το έργο περιλαμβάνει :

- Θρανία ειδικής κατασκευής με πόδια μεταλλικά (δεν υπάρχουν στο site)
 - Καρέκλες μαθητών με ξύλινη έδρα και πλάτη (δεν υπάρχουν στο site)